วัดกันเดน พระอารามที่มีอายุมานาน

วัดกันเดน ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางด้านพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ที่ตั้งอยู่บนภูเขา  ซึ่งเป็นหนึ่งในทางด้านพุทธศาสนสถานที่สำคัญและวิทยาลัยแห่งทิเบต ซึ่งวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้การตอบรับที่ดี ได้มีการสร้างขึ้นมาในพ.ศ. 1952 ได้สร้างใจกลางหลักของวัด ที่มีความยิ่งใหญ่ ขึ้นอีกด้วย เป็นเหตุให้ผู้คนให้ความสำคัญกันอย่างยิ่ง   ถือได้ว่า วัดกันเดน มีพระจำวัดเป็นจำนวนมาก รองลงมาจากวัดเดรปุงที่มีอยู่ประมาณ 10,000 รูป พร้อมทั้งวัดเซรามี 6,000 รูปไปตามลำดับ แถมวัดกันเดน ยังจะเป็นวัดวิทยาลัยสงฆ์กันอีกด้วย เป็นเหตุให้ผู้คนส่วนมากได้เดินทางมากราบไหว้บูชากันเป็นปริมาณมาก แม้ว่าจะอยู่ถึงทิเบต แต่ผู้ที่ชื่นชอบสักการบูชา  ก็ต้องไม่พลาดกันอย่างแน่นอน ซึ่งวัดกันเดนนี้ เป็นวัดที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี อากาศบริสุทธิ์ เป็นเหตุให้ประชาชนที่เดินทางมานั้น ล้วนแล้วมีจิตใจที่บริสุทธิ์ เช่นเดียวกัน เพราะเช่นนั้นวัดกันเดน จึงกลายเป็นวัดที่มีความนิยมเป็นอย่างได้ ซึ่งผู้สร้างวัดแห่งนี้ คือ สองขะปะ ซึ่งมีอายุ 50 ปี ได้มีการสร้างขึ้น ยิ่งกว่านั้นยังได้อาศัยอยู่ที่นี้ตั้งสมรณเพศ วัดกันเดน หรือพึ่งเริ่มบวช แต่ก็ได้มรณภาพภายในพุทธศักราช 1962แต่ก่อนที่จะมรณภาพ ท่านได้ให้ gyeltsabjey Read more…