ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร และความเชื่อถือที่คุณเองควรรับรู้

Published by admin on

คุณเองเคยสังเกตหรือไม่ว่า เวลาภายในการใส่บาตรนั้น ทำไมถึงต้องใส่รองเท้า เพราะเป็น ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร แบบโบราณที่เป็นข้อห้ามพร้อมกับเป็นข้อฝ่าฝืนในการใส่แล้วจะเกิดผลอย่างใดบ้าง ซึ่งทางพระสงฆ์เองก็มีการเดินออกบิณฑบาตแต่ไม่ได้ใส่รองเท้าเช่นเดียวกัน ทำให้บางคนอาจจะเกิดความคิดว่าด้วยเหตุใดเพราะอะไร ซึ่งในสมัยพุทธกาลนักบวชแต่ละคนได้มีการรับอาหารของทางชาวบ้าน แต่มิได้มีการปรุงอาหารเอง เพราะจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับพระธรรม คำสั่งสอนให้กับชาวบ้าน ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร พร้อมกับทางพระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงสอนให้กับสาวกแต่ละคนมีการใช้ชีวิตกับการใส่บาตรภายในแต่ละวัน

 
ใส่บาตร
ถือได้ว่า ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร ซึ่งคือเรื่องที่แต่ละคนเกิดความเชื่อ ในการใส่บาตรแล้วสวมรองเท้าจะเป็นการอยู่สูงกว่าพระนั่นเอง ถือว่าบาป แต่ก็มีข้อละเว้นเช่นเดียวกัน ในกรณีที่มีการบิณฑบาตในพื้นที่ที่กันดาน ที่มีทางเดินแต่เป็นกรวดพื้นไม่เรียบ เป็นเหตุให้ในการบิณฑบาตรก็ต้องเจ็บเท้าเช่นเดียวกัน เพราะเช่นนั้นบางท่านก็เกิดความเชื่อเรื่องการสวมรองเท้า แต่ด้วยสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงกันออกไป ทำให้มีผู้คนใส่รองเท้าเช่นกัน  แต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม ชาวพุทธเวลาในการจะบิณฑบาต ก็ควรนำอาหารหรือยารักษาหลากหลาย นำมาถวาย
 
เพราะเช่นนั้นความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตรนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลทั่วไป แต่ถ้าเป็นคนโบราณย่อมที่จะมีการถอดรองเท้าใส่บาตรอย่างแน่ๆ เนื่องจากนั่นคือความเชื่อของกลุ่มคนกลุ่มนี้กันนั่นเอง  และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่อาจปฏิบัติได้