เรื่องราวภูมิหลังของนารีผล

Published by admin on

นารีผล คือพันธ์ไม้ที่มีตามความเชื่อถือจากตำนานป่าหิมพานต์ เป็นพืชที่มีการออกลูกเป็นผู้หญิง เมื่อผลสุข เหล่าบรรดา กินรี ฤาษี คนธรรพ์ จะมีการนำไปเสพสังวาส ซึ่งต้นกำเนิดของนารีพล จะมีตำนานอยู่ว่า เมื่อครั้งก่อนพระเวสันดร และพรนางมัทรี และพร้อมกับกัณหาและชาลี ได้มีการถูกขับไล่ออกจากเมืองนคร พร้อมกับเดินทางไปในป่าหิมพานต์และมีการบำเพ็ญเพียรและมีการปฎฺบัติธรรมอยู่ที่นั้นกันเลย

 
นารีผล
นับได้วา นารีผล เป็นเรื่องที่มีมาในสมัยโบราณแล้ว ซึ่งความเชื่อของเทพธิดาเมื่อใดที่มีต้นนารีผลออกดอกออกมา ก็เปรียบว่าเป็นวิมาน แห่งรุกขเทพเกิดขึ้น นารีผล ซึ่งความงดงามของนารีผล แต่ละผลจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่แต่กรรมของเทพธิดาแต่ละคน พร้อมทั้งเทพธิดาที่ได้มีการมาจุติที่นารีผล  ก็เกิดจากโชคชะตาที่ตนเองได้ทำขึ้นไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้นความงดงามของนารีผล จึงเป็นเหตุให้เหล่าวิทยาธรตบะแตกกันได้ หากว่าพวกเขาเหล่านี้จิตใจไม่แข็งพอ ก็จะมีบางท่านนำไปเสพบำเรอกับนารีผล จนเกิดความตบะแตกทำให้ฤทธิ์ที่มีก็เสื่อมลงไปนั่นเอง  ไม่สามารถที่จะเหาะได้ต่อไปได้ จึงเป็นเหตุให้หมดโอกาสที่จะมีการพบกับนางมัทรีอีกแน่นอน
 
 พร้อมกับนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับนารีผล ที่อาจจะทำการหาข้อมูลกันได้ง่าย ๆ โดยที่ตัวท่านเองทำการแสวงหาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านทางหนังสือที่เกี่ยวข้องวรรณคดีต่าง ๆ ก็จะสามารับรู้เรื่องราวเกี่ยวข้องนารีผลในสมัยก่อน ๆ ได้อย่างแน่นอน