สัญจรสู่จังหวัดมหาสารคาม ค้นพบอุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย

การเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่ ค่อนข้างเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบชนบท ที่ทำเอาผู้คนได้ค้นพบกับการใช้ชีวิตในรูปแบบชาวไทยชาวอีสาน แต่ทว่า ชนบทที่ว่านี้กลับประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวอย่างมากมาย และส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวก็จะประกอบไปด้วยวิวทัศนียภาพธรรมชาติ ที่สื่อให้เห็นถึงความสมบูรณ์ตามแบบฉบับของชาวไทยโดยตรง

 
มหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคามนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัด หรือกระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แล้ว มหาสารคามยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายในรูปแบบเชิงชนบท ที่สามารถทำให้นักเดินทางได้เดินทางสัญจรอย่างสบายใจ อุ่นใจ พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสารคามอีกสถานที่หนึ่ง ก็คงต้องมอบให้กับ อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีฝูงปลาหลายร้อยชนิด ส่วนใหญ่จะเป็นปลาและสัตว์น้ำที่มาจากแม่น้ำชี ซึ่งสัตว์น้ำพร้อมกับปลาส่วนใหญ่ต่าง ๆ เหล่านี้ มักจะเอ่อไหลรวมมากับแม่น้ำที่ทะลักเข้ามาอยู่ภายในบริเวณนี้โดยตรง เพราะฉะนั้น ปลาส่วนใหญ่จะได้เข้ามาอาศัยอยู่ตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ และที่เห็นกันเสียส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาเผาะ ซึ่งมีลักษณะเป็นปลาเนื้ออ่อน โดยต้นตระกูลของปลายชนิดนี้จะเกิดขึ้นในแม่น้ำโขง ทำเอาชาวบ้านพยายามอนุรักษ์และนิยมเลี้ยงเอาไว้ เพื่อนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชม ตลอดจนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวข้องชนิดพันธุ์ปลาต่าง ๆ ที่ยังคงมีอยู่ในมหาสารคามเมืองไทยของเรา
 
การเดินทางท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวชนบท ย่อมเป็นการเดินทางที่ดูสบาย ๆ ชมวิวทัศนียภาพตามธรรมชาติ พร้อมทั้งสัมผัสการใช้ชีวิตตามประสาของชาวอีสาน ในจังหวัดมหาสารคามโดยตรงนั่นเอง