ค้นเจอ ท้องถนนคนเดินกาดกองต้า แหล่งท่องเที่ยวลำปางที่น่าสนใจ

Published by admin on

ด้วยแหล่งท่องเที่ยวอย่าง กาดกองต้า เต็มไปด้วยแบบอย่างที่งดงาม ทั้งสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม พร้อมทั้งมีการผสมผสานกับสถาปัตยกรรมทันสมัย กาดกองต้าจึงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ทำมือ พร้อมทั้งอาหารพื้นบ้าน พร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ระลึก พร้อมทั้งลานกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะมีเวลาเปิดกระทำการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงสี่ทุ่มซึ่งเป็นเวลาปิดกระทำการ

 

ด้วยเหตุผลนี้ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความหมายของจังหวัดลำปาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลำปางที่ใครๆ ก็ย่อมจะรู้จัก พร้อมทั้งสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ว่านี้คือ ถนนคนเดินกาดกองต้า ซึ่งอยู่ในที่ถนนตลาดเก่า ริมแม่น้ำวัง อำเภอเมืองลำปาง แต่แรกเริ่มสถานที่แห่งนี้เป็นย่านท้องถิ่นทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปีร่วมกัน ด้วยชัยภูมิที่เป็นที่ริมแม่น้ำวัง พร้อมทั้งต่อมาก็ได้มีการพัฒนาไปเป็นศูนย์รวมการค้าขาย ตลาดกระทั่งส่งผ่านผลิตภัณฑ์สำคัญของจังหวัดลำปางในที่สุด ส่วนรูปแบบของสถาปัตยกรรมถือได้ว่ามีความหลากหลายอย่างมากเลยเชียว ไม่ว่าจะเป็นศิลปะตะวันตก พม่า – ไทยใหญ่ และจีน ซึ่งต่อมาในระยะหลัง ศูนย์รวมการค้าแห่งนี้ได้ถูกลดบทบาทลง ตลอดจนเงียบเหงาไปในที่สุด แต่ถึงอย่างไรก็ดี สาเหตุที่ทำให้ศูนย์ธุรกิจการค้าแห่งนี้ถูกลดบทบาทลงนั้น เพราะการสร้างผ่านเส้นทางรถไฟสายเหนือที่มาลำปาง ผู้คนในจังหวัดลำปางจึงได้ทำการขยายถิ่นฐาน พร้อมทั้งไปตั้งอยู่ที่รอบ ๆ สถานีรถไฟฟ้า จนทำให้เกิดกลายเป็นชุนชนใหม่ที่เรียกว่า ชุนชนเก๊าจาว

 

โดยล่าสุดชุมชนแห่งนี้ ได้กลับมาเป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญอีกครั้ง พร้อมทั้งดูเหมือนจะยิ่งใหญ่กว่าเก่าก่อน ทำให้ลำปาง มีสถานที่ท่องเที่ยวลำปางเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสถานที่